Các ông bố ngày nay nên chia sẻ những gì với con gái mình? Xem thêm

Các ông bố ngày nay nên chia sẻ những gì với con gái mình?

Báo Mới

Trong gia đình, người bố thường ảnh hưởng nhiều đến con gái về cảm quan đối với cuộc sống, đặc biệt là đến cách nhìn nhận của cô con gái về những người bạn khác giới.