'Cốt cách phụ nữ': Điều mà người phụ nữ hiện đại cần Xem thêm

'Cốt cách phụ nữ': Điều mà người phụ nữ hiện đại cần

Nguyên Phương

“Tôi, bạn hay ai khác, đều có những bí mật riêng, những nỗi đau và những điều bất lực. Chỉ hơn nhau ở chỗ, ai giấu kỹ hơn, ai che giấu giỏi hơn…”